2015-07-31 Dėl atnaujinamų duomenų bei dokumentų apsikeitimo sąsajų

Informuojame, kad pradedama šiuo metu vykdomo projekto „Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sistemos sukūrimas" plėtros (toliau – E. pristatymo sistemos projekto plėtra), kurios apimtyje yra atnaujinti esami  ir įgyvendinami nauji E. pristatymo sistemos funkcionalumai, bandomoji eksploatacija.

Rugpjūčio  3 d. E. pristatymo sistema bus diegiama gamybinėje aplinkoje https://epristatymas.post.lt/.  E. pristatymo sistemos diegimo darbai bus pradėti 8  val. ryto, planuojama diegimo darbų trukmė   ~ 2 val., galimi laikini sistemos sutrikimai.

E. pristatymo sistemos plėtros apimtyje yra atnaujintos duomenų ir dokumentų apsikeitimo sąsajos tarp E. pristatymo sistemos ir išorinių informacinių sistemų.

Atnaujintomis duomenų ir dokumentų apsikeitimo sąsajomis tarp E. pristatymo sistemos ir išorinių informacinių sistemų bus galima naudotis nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. 3 d.  

Atnaujintą Metodinių ir techninių nurodymų dėl išorinių IS integracijos su E. pristatymo sistema dokumentą rasite https://epristatymas.post.lt/pagalba

E. pristatymo sistemos pusėje keitėsi žiniatinklio paslaugos, todėl Jūs nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. 3 d. turėtumėte atsinaujinti žiniatinklio paslaugos aprašą (https://epristatymas.post.lt/ws/dvs?wsdl) ir jo laikytis.