2015-05-22 Tarp e. pristatymo sistemos naudotojų – naujos įstaigos

Besinaudojantiems e. pristatymo sistema atsiranda vis daugiau galimybių elektroniniu būdu pasiekti įvairias institucijas ir įmones. Prie e. pristatymo sistemos prisijungė dar beveik dvi dešimtys įstaigų ir šiuo metu per ją galima pasiekti per 200 įvairių įstaigų, organizacijų ir įmonių.

Naujai prisijungusios įstaigos:

 1. Lietuvos Kultūros Paveldo Organizacija
 2. UAB „DocLogix"
 3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius
 4. UAB „Vilkena"
 5. Grinkiškio Bendruomenė
 6. UAB „Isp Baltic"
 7. VšĮ MENŲ AGENTŪRA ARTSCAPE
 8. UAB „Tanula"
 9. UAB „Gaublija"
 10. UAB „Ingenious It"
 11. UAB "Joalge"
 12. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
 13. Vilniaus visuomenės sveikatos centras
 14. UAB BSS IT
 15. Telšių visuomenės sveikatos centras
 16. Tauragės visuomenės sveikatos centras
 17. MB PRO CERTO
 18. Kauno visuomenės sveikatos centras
 19. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras

Apie e. pristatymo sistemą

E. pristatymo sistema finansuojama Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bei vykdoma pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos".

E. pristatymo sistemos savininkas ir valdytojas yra LR Susisiekimo ministerija, kuri projektą įgyvendina kartu su partneriu – AB Lietuvos paštu. E. pristatymo sistemos projektavimo ir kūrimo darbai, kuriems finansuoti skirta per 7,4 mln. litų, pradėti 2011 m. spalį. Didžioji lėšų dalis – 85 proc. sumos – skirta iš Europos Sąjungos fondo, likusią dalį finansavo Lietuvos Respublika.