2014-03-28 E. pristatymo sistema sulaukia vis didesnio susidomėjimo

Elektroninės duomenų apsikeitimo sistemos e. pristatymas privalumus atranda vis daugiau bendrovių. Prieš šios sistemos prisijungė dar trys nauji varototojai: UAB „Ernst & Young Baltic", UAB „Baltijos Brigantija" ir Nacionalinė teismų administracija.

E. pristatymo sistemos savininkas ir valdytojas yra LR susisiekimo ministerija. E. pristatymo sistema kuriama vykdant projektą „Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sistemos sukūrimas", Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-02-015 apimtimi, kartu su projekto partneriu AB Lietuvos paštu.