2013-09-18 Gauti registruotąjį paštą internetu padės elektroninis vedlys

Siekdamas pagerinti nacionalinės elektroninės sistemos e. pristatymas pasiekiamumą gyventojams ir organizacijoms AB Lietuvos paštas sukūrė ir internete paskelbė naudojimosi šia sistema instrukciją, kurią galima rasti adresu www.epristatymas.lt.

Nacionalinė elektroninė sistema e. pristatymas viešai pradėta naudoti nuo š. m. birželio. Šiuo metu prie šios sistemos prisijungė per 500 gyventojų ir daugiau kaip 100 valstybinių įstaigų bei privačių įmonių.

Pasak AB Lietuvos pašto e. pristatymo projekto vadovės Aelitos Paulavičienės, nepaisant atostogų laikotarpio, juridiniai ir fiziniai asmenys aktyviai domisi e. pristatymo sistema, kuria naudojantis valstybinių institucijų registruotąją korespondenciją galima gauti ir siųsti internetu.

„Iš vartotojų sulaukėme daug užklausų, susijusių su e. pristatymo sistemos naudojimu. Lietuvos pilietis su mumis susisiekė netgi iš Tailando ir teiravosi apie galimybę elektronine forma gauti reikalingus dokumentus santuokai sudaryti. Todėl norėdami naudotojams geriau išaiškinti prisijungimo prie e. pristatymo sistemos klausimus, sukūrėme ir į internetą įdėjome elektroninį vedlį – vaizdinę instrukciją, kaip ta sistema naudotis", – sakė A. Paulavičienė.

Svarbus žingsnis e. paslaugų plėtrai

Advokatų kontora GLIMSTEDT bendradarbiaudama su partneriais teikė teisines paslaugas, susijusias su elektroninio pristatymo sistemos kūrimu ir įteisinimu.

„Elektroninio pristatymo sistemos sukūrimas yra neabejotinai svarbus žingsnis elektroninių paslaugų ir e. valdžios plėtrai, – teigia GLIMSTEDT asocijuotoji partnerė, advokatė Giedrė Rimkunaitė-Manke. – Teisine prasme svarbiausias aspektas yra tai, kad elektroninio pristatymo sistema siunčiama elektroninė siunta turi tokią pat teisinę ir įrodomąją galią, kaip ir registruotoji pašto siunta. Tai reiškia, kad elektroninio pristatymo sistema gali būti naudojama visais atvejais, kai pagal teisės aktus ar kitaip yra reikalaujama dokumentus siųsti registruotuoju paštu. E. pristatymo sistema suteikia siuntėjui galimybę įrodyti, kad e. siunta buvo išsiųsta konkrečiam gavėjui tam tikru laiku ir kad gavėjas siuntą tam tikru laiku gavo."

Daugiau elektroninių paslaugų

Atsiradus galimybei užtikrinti siunčiamos informacijos konfidencialumą, e. pristatymo sistema gali paskatinti įvairias institucijas teikti daugiau elektroninių paslaugų.

VšĮ „Centro poliklinika" per šią sistemą planuoja bendrauti su savo pacientais: pranešti jiems atliktų medicininių tyrimų rezultatus ir apie gydymo eigą, informuoti apie suteiktas gydymo paslaugas, kviesti į valstybines sveikatos prevencijos programas.

Pasak VšĮ „Centro poliklinikos" direktoriaus dr. Kęstučio Štaro, e. pristatymo sistema yra naudinga ir pacientams, ir juos aptarnaujantiems medikams. „Prie e. pristatymo sistemos prisijungusiems pacientams galėsime operatyviai išsiųsti konfidencialius sveikatos tyrimų rezultatus. Kadangi sistema tokius pranešimus generuoja ir siunčia automatiškai, pacientams nereikės specialiai vykti į sveikatos priežiūros įstaigą ir stovėti eilėse, o medicinos specialistai savo ruožtu sutaupys daug brangaus laiko, kurį galės skirti pacientams gydyti ir konsultuoti", – sakė dr. K. Štaras.

Dar vienas e. pristatymo sistemos privalumas, kurį pažymėjo VšĮ „Centro poliklinikos" vadovas, – nemokama e. pristatymo paslauga, todėl įstaiga gerokai sutaupys lėšų, kurias dabar yra priversta išleisti registruotajai pašto korespondencijai.

Patogi alternatyva tradiciniam paštui

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) prie Žemės ūkio ministerijos specialistai gerokai prisidėjo prie e. pristatymo sistemos kūrimo projekto, teikdami savo pastabas sistemos bandomosios eksploatacijos metu. Pasak NMA l. e. p. Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojo Vitalijaus Kiubio, agentūra didelį dėmesį skiria žemdirbių ir paramos gavėjų informavimui.

„Oficialių dokumentų pristatymas tradiciniu paštu – ne visada efektyvi priemonė laiko ir išteklių atžvilgiu. Todėl e. pristatymo sistema yra patogi alternatyva tradiciniam paštui, nes dokumentai bendru elektroniniu kanalu pristatomi realiu laiku, užtikrinamas jų originalumas. Juolab kad nei institucijai, nei naudotojui tai nieko papildomai nekainuoja", – sakė V. Kiubis.

Naudojantis e. pristatymo sistema siuntas galima siųsti ne tik į kitą elektroninio pristatymo dėžutę, bet ir tradiciniu pristatymo būdu – per paštą. Tokiu atveju e. pristatymo sistemoje parengta e. siunta, pasirinkus paštą kaip pristatymo būdą, bus atspausdinta, įdėta į voką ir fiziškai pristatyta gavėjui, kaip kad įprastai buvo daroma iki šiol.

Apie e. pristatymo sistemą

E. pristatymo sistema finansuojama Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bei vykdoma pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos".

E. pristatymo sistemos savininkas ir valdytojas yra LR Susisiekimo ministerija, kuri projektą įgyvendina kartu su partneriu AB Lietuvos paštu. E. pristatymo sistemos projektavimo ir kūrimo darbai, kuriems finansuoti skirta per 7,4 mln. litų, pradėti 2011 m. spalį. Didžioji lėšų dalis – 85 proc. sumos – skirta iš Europos Sąjungos fondo, likusią dalį finansavo Lietuvos Respublika.