2013-08-09 E. pristatymo sistema naudojasi ir Alytaus rajono savivaldybės administracija

Šią savaitę prie elektroninės dokumentų apsikeitimo sistemos prisijungė ir Alytaus rajono savivaldybės administracija. Tai jau 85 institucija, kuriai įvairius dokumentus bus galima pateikti ir gauti internetu. Visų institucijų ir įmonių sąrašą, prisijungusių prie e. pristatymo sistemos, galite rasti čia.

Apie e. pristatymo sistemą

E. pristatymo sistema finansuojama Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bei vykdoma pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos".

E. pristatymo sistemos savininkas ir valdytojas yra LR Susisiekimo ministerija, kuri projektą įgyvendina kartu su partneriu – AB Lietuvos paštu. E. pristatymo sistemos projektavimo ir kūrimo darbai, kuriems finansuoti skirta per 7,4 mln. litų, pradėti 2011 m. spalį. Didžioji lėšų dalis – 85 proc. sumos – skirta iš Europos Sąjungos fondo, likusią dalį finansavo Lietuvos Respublika.