2013-06-28 Prie e. pristatymo sistemos prisijungė dar 30 įmonių ir institucijų

Praėjusią savaitę pradėjus veikti nacionalinei elektroninei pristatymo sistemai e. pristatymas, prie šios sistemos prisijungė dar 30 naujų įmonių ir institucijų bei pustrečio šimto gyventojų. Visų institucijų ir įmonių sąrašą, prisijungusių prie e. pristatymo sistemos, pasitikrinti galite čia.

Naudojantis e. pristatymo sistema registruotąją valstybinių institucijų korespondenciją galima siųsti ir gauti internetu.

Svarbiausias e. pristatymo sistemos privalumas tas, kad fiziniai ir juridiniai asmenys gali realiu laiku pateiki ar gauti įvairius oficialius dokumentus ir pranešimus bendru elektroniniu kanalu, užtikrinančiu siunčiamų el. dokumentų ir el. pranešimų originalumą.

Apie e. pristatymo sistemą

E. pristatymo sistema finansuojama Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bei vykdoma pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos".

E. pristatymo sistemos savininkas ir valdytojas yra LR Susisiekimo ministerija, kuri projektą įgyvendina kartu su partneriu – AB Lietuvos paštu. E. pristatymo sistemos projektavimo ir kūrimo darbai, kuriems finansuoti skirta per 7,4 mln. litų, pradėti 2011 m. spalį. Didžioji lėšų dalis – 85 proc. sumos – skirta iš Europos Sąjungos fondo, likusią dalį finansavo Lietuvos Respublika.