2012-08-29 Susisiekimo ministerija kviečia į E. pristatymo sistemos pristatymą

2012 m. liepos 2 d. LR Vyriausybė protokoliniu sprendimu Nr. 45 pavedė Susisiekimo ministerijai kartu su Teisingumo ministerija iki 2012 m. rugsėjo 1 d. užtikrinti autentifikuotą oficialių dokumentų skaitmeninėmis kopijomis keitimąsi tarp ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, įdiegiant Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistemą (eDelivery).

Vykdant LR Vyriausybės protokolinį sprendimą, 2012 m. rugpjūčio 30 d. 11 val. Susisiekimo ministerijos patalpose įvyks E. pristatymo sistemos pristatymas. Renginio metu bus pristatoma: E.pristatymo sistemos teisinė aplinka, E.pristatymo sistemos veikimo principai ir gyvai pademonstruota, kaip veikia sistema bei prisijungimo prie sistemos tvarka. Į renginį pakviesti LR ministerijų, Ministro pirmininko tarnybos, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos, Ryšių reguliavimo tarnybos bei kitų suinteresuotų institucijų atstovai.